Porozumienie – na każdym etapie współpracy

Naszym językiem komunikacji są systemy informacji wizualnej i grafika artystyczna. Zanim cokolwiek wykreujemy, zasiadamy do rozmów – moderowany dialog z klientem/klientką pozwala jasno postawić cele, nazwać potrzeby, urodzić pomysły i rozwiać obawy. Wspólnie wyznaczamy granice wyobraźni, żeby tworzyć odpowiedzialny design.

oczy
Briefujemy cele

Kiedy chcesz otworzyć nowy rozdział w działaniu firmy, wykreujemy Ci do tego odpowiednie warunki. Podczas konsultacji i wizji lokalnej razem wypracowujemy założenia space brandingowe: funkcjonalność pomieszczeń, rozlokowanie znaków informacyjnych, tematy grafik i wartości marki. Doprecyzowujemy ustalenia metodą pytań pogłębionych. Dzięki temu na każdym etapie projektu będziesz miał jasną wizję efektu.

Poznajemy terytorium

Inwentaryzujemy pomieszczenia, zapoznajemy się z funkcjonującą księgą znaku, robimy research przestrzeni i jej ograniczeń. Rozmawiamy z użytkownikami, analizujemy ich potrzeby (te wysłowione i te nieuświadomione), by móc ustalić przebieg nawigacji i układ funkcjonalny, który pogodzi ich codzienne praktyki.

Predesign

Przeczesujemy internet, kopiemy we wzornikach, galeriach i literaturze, żeby wskazać przykłady inspirujących kierunków estetycznych dla Twojej inwestycji. Powstaje obszerne opracowanie, zawierające wgląd w historię miejsca, konteksty i badania, punkty odniesienia, kolory, dynamikę projektu i cele, które projekt ma spełnić. Objaśniamy w nim także techniczne możliwości wdrożenia pomysłów. Prezentację uzupełnia zestaw grafik i próbek materiałów – w sam raz, żeby zmysły rozbłysły. Etap Predesignu kończy oddanie prezentacji z tropami estetycznymi do wyboru przez klienta.

Koncepcja - dyscyplinowanie wizji

Z wybranego na etapie predesignu kierunku estetycznego tworzymy matrycę stylu dla wszystkich obszarów, którymi mamy się zaopiekować. To fundament naszej realizacji. Ustalamy wytyczne projektowe: fonty, kompozycje graficzne, wzory i referencyjne ilustracje na grafiki ścienne, i tym samym kreujemy wyobrażenie na temat całego powstającego systemu informacji wizualnej. Tworzymy bazę designu, by móc wspólnie z klientem wybrać model finałowy. To on będzie potem multiplikowany w projekcie. Etap Koncepcji finalizujemy dokumentem ilustrującym i opisującym wszystkie elementy składowe designu, specyfikację techniczną i wytyczne do realizacji.

Czas na projekt!

Autorskie projekty graficzne dla każdego elementu systemu informacji wizualnej, murali i grafik ściennych, przeszkleń i oznaczeń. Paleta kolorystyczna i dobrana tekstura to tylko wierzch projektu. Jego istotną częścią jest zintegrowanie grafik, znaków i typografii z elementami już istniejącymi w budynku: z wysokimi ścianami, przeszkleniami w open space, salach konferencyjnych, w strefie gastro czy na parkingu. Jakie decyzje podjąć i konsensusy przyjąć, żeby otoczenie było harmonijne, zapewniło użytkownikom dobrostan? Te rozstrzygnięcia zapadają właśnie podczas przygotowania projektu wykonawczego.

Etap Projektowy skutkuje wydaniem finalnej prezentacji pełnego systemu informacji wizualnej i grafik ściennych oraz plików produkcyjnych. Dokument zawiera też specyfikację techniczną do produkcji elementów i wskazówki wykonawcze.

Prototypujemy

Druk, produkcja, trwałe, certyfikowane materiały, testowanie ekologicznych podłoży, dobór kolorystyki folii i farb do Twojego brandu. Łączymy wiedzę z wielu dziedzin w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów na realizację projektu. Dla maksymalnej funkcjonalności i spektakularnych efektów! Próbki rozwiązań materiałowych, malarskich, mock-upy i palety możemy dostarczać na każdym etapie procesu projektowego, ale przed wykonem to już mus!

Tytani wykonu.

Nie zostawiamy Cię samego/samej na pastwę montażu 😉 Zapewnimy fachową adaptację projektu oraz aranżację poszczególnych elementów we wskazanej przestrzeni. Koordynujemy produkcję, zamówienia, niezbędnych podwykonawców. Organizujemy ręce do pędzli i aplikatorów folii. Możesz powierzyć nam malowanie murali, produkcję oznakowania, instalację konstrukcji przestrzennych i świetlnych. Spodziewaj się wizualnej uczty, prostoty przekazu w nietypowych znakach i formach. Po prostu efektu WOW!